Nguyễn Văn Sáu

Bạn đang ở đây

Login Logout

Nhóm tabs

Công việc: 

Nhóm giá trị

Mô tả và các điều khoản: 

Điều 2. Trách nhiệm của KH: chuẩn bị vật tư, phối hợp với Điện Lực thực hiện đảm bảo an toàn.
Điều 3. Trách nhiệm của Điện lực Lục Nam: tổ chức lắp dây ra sau công tơ đảm bảo KT-AT đúng quy định.
Điều 4. Thời gian thực hiện: cùng ngày treo công tơ mới.
Điều 5. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.