Công ty TNHH điện Lan Anh

Bạn đang ở đây

Login Logout

Nhóm tabs

Công việc: 
Mô tả và các điều khoản: 

Đơn giá trên áp dụng cho 1 lần thí nghiệm, trường hợp không đạt khách hàng phải làm lại báo giá khác.
Điều 2: Trách nhiệm của khách hàng:
- Chở và bàn giao toàn bộ thiết bị cho Phân xưởng thí nghiệm và sửa chữa lưới điện (PXTN và SCLĐ) thuộc Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) để thí nghiệm tại xưởng. Với các TBĐ thí nghiệm tại hiện trường, chuẩn bị phương tiện chở công nhân và dụng cụ đi thí nghiệm.
2- Khi mang VTTB đến thí nghiệm hoặc có lịch đi hiện trường khách hàng thông báo trước cho PXTN và SCLĐ ít nhất 3 ngày làm việc. Liên hệ ông Trần Gia Nhật theo số ĐT: 0984349070;
3- Cung cấp cho PXTN và SCLĐ các tài liệu liên quan đến các VTTB cần thí nghiệm.
Điều 3: Trách nhiệm của Công ty Điện lực Bắc Giang
- Thí nghiệm các thiết bị điện theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước và của ngành điện.
- Hoàn trả cho khách hàng đầy đủ các Biên bản thí nghiệm chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày thí nghiệm xong.
Địa điểm trả biên bản tại phòng Kinh doanh, số lượng biên bản trả khách hàng là: 02 bản.
- Phòng Kinh doanh trả hoá đơn GTGT cho khách hàng sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của PXTN và SCLĐ.
Điều 4: Thời gian thực hiện:
- Thực hiện từ ngày /12/2017 đến ngày 30/01/2018. Nếu khách hàng có nhu cầu điều chỉnh thời gian thí nghiệm phải báo lại cho PXTN và SCLĐ trước ít nhất 2 ngày so với thời hạn còn hiệu lực của báo giá.
- Quá thời hạn trên hoặc quá thời gian đã đề nghị được điều chỉnh mà khách hàng không mang VTTB đến hoặc không có lịch đi hiện trường để thí nghiệm thì phiếu báo giá này hết hiệu lực. PCBG sẽ không thí nghiệm các thiết bị như đã ký kết.
Điều 5: Phương thức thanh toán:
Đặt cọc trước tiền thí nghiệm bằng hình thức trả tiền mặt tại phòng Kinh doanh hoặc chuyển tiền theo tài khoản số: 110000023345 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang hoặc TK: 43110000666661 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Giang một lần trước khi thí nghiệm.
- Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ với phòng Kinh doanh để giải quyết.