admin

Bạn đang ở đây

Login Logout

Thao tác
Selected 100 rows in this page.  
Nguyễn Văn Oanh
Lương Đức Thống
Ngô Thế Dụ
Nguyễn Thị Thuận
Dương Văn Đệ (SX1)
Thân Thị Thu Hiền
Đào Xuân Tuấn (SX1)
Đỗ Danh Tuyên
Nguyễn Văn Nhã
Trần Việt Mạnh
Nguyễn Văn Nghĩa
Vi Thị Vinh (SX1)
Dương Văn Bốn
Nguyễn Thị Vịnh (SX1)
Công ty cổ phần xây lắp điện Hợp Thành
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Công ty CP sản xuất và thương mại Hoa Sơn
Hoàng Gia Cương
Ngô Huy Lâm
Lương Thị Hòa
Bùi Văn Được
Hà Chí Cường
Công ty cổ phần điện Hợp Nhất
Công ty cổ phần điện Hợp Nhất
Trương Thị Lý
Nguyễn Văn Mén
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Văn Hồng
Hoàng Xuân Thái
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Xuân Trường
UBND xã Dĩnh Trì
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thế Phách
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Văn Linh
Đỗ Thị Hằng
Thân Thị Thơm
Đỗ Thị Hồng
Trần Khánh Tùng
Nguyễn Thị Phương
Dương Văn Dũng
Đào Văn Tuấn
Đỗ Thị Kim Khanh
Nguyễn Thiết Thịnh
Hoàng Văn Hiền
Nguyễn Văn Thành
UBND xã Đồng Sơn
Ngọ Văn Vinh
Nguyễn Tiến Hộ
Công ty cổ phần EDC
Phạm Văn Quân
Nguyễn Văn Bẩy
Công ty TNHH thiết bị điện Thanh Giang
Bùi Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Thị Mùi
Bùi Quang Chiêu
Phạm Thị Măng
Phạm Văn Hưng
Vũ Thị Thuý Ngân
Từ Văn Dự
Công ty cổ phần EDC
Nguyễn Thị Hồ
Tăng Văn Khánh
Công ty cổ phần quốc tế Nhân Lực Xanh
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Nguyễn Thị Thảo
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Công ty TNHH 1 thành viên xây lắp Bắc giang
Nguyễn Minh Đính
Trần Hồng Phong
Nguyễn Thị Linh
Lại Thị Chinh
Đinh Thị Tuyết
Nguyễn Văn Chiến
Phòng Văn Phúc
Đỗ Văn Thành
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Nguyễn Tiến Dũng
Bùi Văn Ngàn
Thôn Nghè 1 (Đèn đường )
Thạch Thanh Tùng
Vũ Thị Hoa
Lê Văn Lục
Nguyễn Thị Tú
Nguyễn Thị Hoa
Thôn Chiền ( Đèn đường)
Phạm Thị Hoa Nữ
Hoàng Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Hoa
Lã Văn Chức
Thôn Đồng Vành 1 ( Đèn đường )
Nguyễn Văn Phu
Dương Văn Chỉnh
Phùng Văn Thịnh
Trần Văn Bắc
Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Xuân Trường

Trang