admin

Bạn đang ở đây

Login Logout

Thao tác
Selected 100 rows in this page.  
Nguyễn Văn Phúc
Đào Mạnh Cường
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Xuân Tư
Công ty TNHH thương mại và xây dựng công nghệ Hà Bắc
Nguyễn Thị Ngần
Nguyễn Đình Tỉnh
Đào Văn Toàn
Phùng Văn Uyên
Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bắc Giang
Nguyễn Văn Đối
Công ty cổ phần điện Hợp Nhất
Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa-Viển thông Bắc Giang
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Nguyễn Văn Hùng
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh
Đỗ Ngọc Chiến
Công ty TNHH Tùng Dương
Nguyễn Văn Hưng
Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa-Viễn Thông Bắc Giang
Ngọ Văn Biên
Ngọ Văn Tuấn
Dương Mạnh Lợi
Ngô Văn Từ
Lê Văn An
Nguyễn văn Minh
Nguyễn Văn Huỳnh
Nguyễn Tiến Mạnh
Nguyễn Minh Cương
Hoàng Minh Đức
Hợp tác xã tổng hợp và dùng nước xã Tân An
Chu Văn Đức
Đào Thị Cần
Hà Minh Thùy
Nguyễn Thị Hà
Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh
Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh
Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh
Trương Văn Nhịt
Chúng Thị Choòng
Hoàng Văn Sìn
Lãnh Văn Trọng
Vi Văn Phong
Đỗ Thế Lập
Đỗ Văn Đức
Leo Văn Nhâm
Đường Thị Lương
Hà Văn Ninh
Trần Ngọc Hoàng (SX1)
Nguyễn Văn Khái
Mai Văn Hội
Hoàng Công Tư
Phòng Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mai
Nguyễn Văn Mão
Nguyễn Thị Rợi
Cao Văn Trung
Hoàng Gia Cảnh
Lê Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Định
Hoàng Công Chén
Nguyễn Văn Thìn
Leo Văn Ba
Bùi Thị Điều
Đào Thị Liên
Đỗ Văn Phi
Nguyễn Quang Chiến
Nguyễn Đình Tiến
Đỗ Thế Cảnh
Công ty TNHH may Duy Nga
Nguyễn Hữu Mai
Chu Thị Trang
Đinh Văn Toàn
Đỗ Tam Đa
Nguyễn Văn Quyền
Nông Thị Thơ
Nguyễn Sỹ Cương
Phan Thị Tuyết
Trịnh Thị Thùy Linh
Hà Văn Tuyển
Bùi Duy Vinh
UBND xã Đồng Tiến
Công ty cổ phần ALC
Dương Quang Long
Dương Thị Đào
Đỗ Quý Phúc
Trịnh Thị Biên
Nguyễn Văn Đạo
Trần Thị Lan (SX2)
Nguyễn Ngọc Nghiêm (SX2)
Lê Thị Tiến
Lăng Văn Thân
Vũ Thị Lý
Trần Thị Ánh (SX2)
Ngô Thị Liễu (SX2)
Chu Đức Sang (SX1)
Công ty cổ phần thép Vĩnh Phúc
Lê Thị Phượng ( Tâm) SX1

Trang